Υγεια & Fitness

Φυσιολογικός Τοκετός & Καισαρική τομή: Ποια τα κριτήρια επιλογής;

Η αύξηση του αριθμού των γεννήσεων στη χώρα μας με καισαρική τομή τα τελευταία χρόνια είναι ένα γεγονός που σίγουρα προκαλεί αίσθηση. Το ποσοστό αγγίζει το 56.8% την ίδια στιγμή που το ποσοστό που θεωρείται παγκόσμια αποδεκτό κυμαίνεται στο 15%.

Ποιοι είναι οι λόγοι για μια τόσο μεγάλη απόκλιση;
Και το κυριότερο:
Τι είναι ο φυσιολογικός τοκετός και πότε πραγματικά χρειάζεται η καισαρική τομή;

Τα αίτια αύξησης των γεννήσεων με καισαρική τομή

Όπως άλλωστε συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό φαινόμενο οι αιτίες που το προκαλούν είναι συνήθως πολυδιάστατες. Σαφώς λοιπόν μια σε βάθος ανάλυσή του ξεπερνά τις δυνατότητες αλλά και τον σκοπό αυτού του άρθρου. Μπορούμε ωστόσο να εντοπίσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία που είναι κοινώς αποδεκτά.

Από τη μια πλευρά λοιπόν εντοπίζεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας για μια εγκυμοσύνη έχει ανέβει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις ο φυσιολογικός τοκετός να καθίσταται αδύνατος.
Είναι σημαντικό δε να σημειώσουμε ότι παρότι η χώρα μας έχει τα πρωτεία σε σχέση με το ποσοστό γεννήσεων με καισαρική τομή, το ποσοστό είναι αυξημένο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες (εξαίρεση αποτελούν οι Σκανδιναβικές με το ποσοστό να πλησιάζει το αποδεκτό 15%).

Επιπρόσθετα μπορεί να πει κανείς ότι σε σχέση με τον φυσιολογικό τοκετό η καισαρική τομή διευκολύνει τον καλύτερο προγραμματισμό. Αν και για πολλούς σε σχέση με αυτό το κριτήριο είναι ο μαιευτήρας αυτός που αποφασίζει, έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι που επηρεάζει και την απόφαση αρκετών ζευγαριών σε σχέση με την καισαρική τομή.

Φυσιολογικός Τοκετός ή Καισαρική Τομή;

Στο δια ταύτα το παραπάνω ερώτημα είναι τελικά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Μπορεί να αντικαταστήσει η καισαρική τομή τον φυσιολογικό τοκετό; Και αν όχι πότε με ποιο κριτήριο πρέπει να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση;

Στο δεύτερο ερώτημα οποιοσδήποτε μαιευτήρας θα έδινε την εξής απάντηση:
Το βασικό κριτήριο είναι η ασφάλεια της μητέρας και του μωρού.
Αυτό απλοποιεί σχετικά τα πράγματα.
Ο φυσιολογικός τοκετός είναι λοιπόν πρώτη προτεραιότητα στην περίπτωση που είναι εφικτός. Αν δηλαδή η ζωή της μητέρας ή του εμβρύου δεν τίθεται σε κίνδυνο. Σε μια τέτοια περίπτωση η καισαρική τομή δίνει σε πολλές περιπτώσεις μια ασφαλή λύση και ο μαιευτήρας είναι υπεύθυνος για να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Delis Panagiotis

Marketing and advertising expert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.