Το ειδικό εργαλείο τοποθετείται εντός του καρπιαίου σωλήνα και με τη βοήθειά του γίνεται η διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου χωρίς να τραυματιστεί το δέρμα της παλάμης.

Το ειδικό εργαλείο τοποθετείται εντός του καρπιαίου σωλήνα και με τη βοήθειά του γίνεται η διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου χωρίς να τραυματιστεί το δέρμα της παλάμης.

Το ειδικό εργαλείο τοποθετείται εντός του καρπιαίου σωλήνα και με τη βοήθειά του γίνεται η διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου χωρίς να τραυματιστεί το δέρμα της παλάμης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.