Ειδικό χειρουργικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ενδοσκοπική διάνοιξη του συνδρόμου. Περιλαμβάνει μια μικροσκοπική κάμερα και ένα ειδικό μαχαιρίδιο.

Ειδικό χειρουργικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ενδοσκοπική διάνοιξη του συνδρόμου. Περιλαμβάνει μια μικροσκοπική κάμερα και ένα ειδικό μαχαιρίδιο.

Ειδικό χειρουργικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ενδοσκοπική διάνοιξη του συνδρόμου. Περιλαμβάνει μια μικροσκοπική κάμερα και ένα ειδικό μαχαιρίδιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.