Με την ενδοδκοπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα η τομή του δέρματος εντοπίζεται στον καρπό και είναι της τάξης του 1 εκ.

Με την ενδοδκοπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα η τομή του δέρματος εντοπίζεται στον καρπό και είναι της τάξης του 1 εκ.

Με την ενδοδκοπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα η τομή του δέρματος εντοπίζεται στον καρπό και είναι της τάξης του 1 εκ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close