Τυπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα με τεχνική mini-open, στην οποία η τομή αν και περιορισμένης έκτασης προσεγγίζει τα 3-4 εκ.

Τυπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα με τεχνική mini-open, στην οποία η τομή αν και περιορισμένης έκτασης προσεγγίζει τα 3-4 εκ.

Τυπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα με τεχνική mini-open, στην οποία η τομή αν και περιορισμένης έκτασης προσεγγίζει τα 3-4 εκ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.