«Αγαπητέ μπαμπά, πρόκειται να με φωνάζουν πόρνη…»

«Αγαπητέ μπαμπά, πρόκειται να με φωνάζουν πόρνη...»

«Αγαπητέ μπαμπά, πρόκειται να με φωνάζουν πόρνη…»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.